Polityka prywatności

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza informacja o polityce prywatności odnosi się do osoby prawnej INSIDE 09 Sp. z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000617749, NIP:8522621254, REGON: 364479153; www.level4u.pl

W INSIDE 09 Sp. z o.o., dbamy o Państwa dane osobowe. Niniejsza informacja o polityce prywatności wyjaśnia rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, podaje sposób oraz powód gromadzenia i wykorzystania, a także okres ich przechowywania. Wyjaśniamy również Państwa prawa do uzyskania dostępu, sprostowania lub sprzeciwienia się przetwarzaniu tych danych (w tym żądania usunięcia, stosownie do obowiązujących przepisów).

Niniejsza informacja odnosi się do klientów, a także osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

INSIDE 09 Sp. z o.o. jest „administratorem danych” zgodnie z definicją określoną przez obowiązujące przepisy (zwłaszcza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE). Oznacza to, że INSIDE 09 Sp. z o.o. jest osobą prawną, która administruje gromadzonymi przez siebie danymi osobowymi, oraz od której prawo wymaga ustanowienia polityk, procesów i procedur mających na celu ochronę tych danych oraz respektowanie praw osób, których dane są gromadzone.

 

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi INSIDE 09 Sp. z o.o.?

W zależności od podanych informacji lub wybranych preferencji INSIDE 09 Sp. z o.o. może gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • dane, które Państwo nam podajecie, np. podczas rejestracji do naszych usług, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy.
 • jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy wówczas informacje przy użyciu plików cookie. Plik cookie to mały fragment danych umieszczony na Państwa urządzeniu i umożliwiający identyfikację Państwa przeglądarki w przypadku ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. Używamy plików cookie, aby zapewnić Państwu przyjazną, bezpieczną i efektywną stronę internetową.
 • informacje, które uzyskujemy od osób trzecich (np. dostawców informacji) lub z oficjalnie dostępnych źródeł (np. rejestrów handlowych)

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej INSIDE 09 Sp. z o.o. wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane w celu:

 • świadczenia, utrzymania, doskonalenia i rozwijania naszych usług i ich dostosowania do Państwa potrzeb
 • realizacji zamówień
 • przygotowywania ofert handlowych
 • informowania i doradzania Państwu odnośnie produktów INSIDE 09 Sp. z o.o. (np. poprzez wysyłanie Państwu ofert)
 • do przygotowania i/lub wykonania umowy sprzedaży z Państwem,
 • założenia i utrzymywania kartoteki klienta w systemach informatycznych, dla wsparcia technicznego lub innych powiązanych celów

Wykorzystanie Państwa danych do innych celów niż określone w niniejszej polityce, może odbyć się wyłącznie za Państwa zgodą.

 

Gdzie Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe gromadzone przez INSIDE 09 Sp. z o.o. mogą być przetwarzane wewnątrz Unii Europejskiej (“UE”) a także wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), podlegając zawsze umownym ograniczeniom dotyczącym poufności i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Jakiekolwiek przekazanie Państwa danych poza obszar UE czy EOG może odbyć się wyłącznie za Państwa zgodą. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych podmiotom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub do wykonania obowiązków nałożonych przez prawo albo, w zakresie dopuszczonym przez prawo, np. do obrony przed zarzutami prawnymi. Po tym czasie usuniemy Państwa dane osobowe. Indywidualne okresy retencji zależą od rodzaju danych osobowych i celu ich przetwarzania.

 

Jakie są Państwa prawa w zakresie Państwa danych osobowych?

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy odnośnie ochrony danych mają Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, w tym informacji, takich jak na przykład: źródła i kategorie danych, cele przetwarzania, odbiorcy (lub kategorie odbiorców) i odpowiedni okres retencji;
 • żądania aktualizacji lub sprostowania Państwa danych osobowych tak, aby zawsze były dokładne;
 • uzyskania Państwa danych osobowych w formacie elektronicznym dla Państwa lub dla innego administratora;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie są one dłużej potrzebne do osiągnięcia celów, do których były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład: jeżeli Państwo zakwestionowali dokładność danych osobowych, które Państwa dotyczą, na okres umożliwiający nam weryfikację ich dokładności;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uwagi na szczególne względy związane z Państwa specjalną sytuacją, która ma charakter nadrzędny wobec naszych uzasadnionych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • wycofania zgody w dowolnym czasie w przypadku, kiedy Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą, bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub jeżeli istnieje inna podstawa prawna przetwarzania Państwa danych (np. nadrzędny interes prawny);
 • złożenia skargi do administratora danych i/lub odpowiedniego organu odpowiedzialnego za ochronę danych.
 • mogą Państwo wykonać swoje prawa, kontaktując się z nami i podając swoje nazwisko i adres e-mail, a także cel Państwa żądania.

 

W jaki sposób INSIDE 09 Sp. z o.o. gromadzi dane, które Państwa dotyczą?

 • na swojej stronie internetowej INSIDE 09 Sp. z o.o. gromadzi tylko te dane osobowe, które Państwo dobrowolnie podadzą w formularzach online lub w inny sposób umożliwią nam Państwo na ich gromadzenie zgodnie z preferencjami plików cookie, które Państwo wybrali podczas pierwszych odwiedzin naszej strony. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Po wycofaniu zgody zaprzestaniemy przetwarzania danych zgromadzonych na tej stronie internetowej.
 • pliki cookies to mały fragment danych przechowywany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym i umożliwiający z biegiem czasu stronie internetowej "zapamiętać" Państwa działania lub preferencje. Wykorzystujemy pliki cookie do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej i ułatwienia Państwu dostępu do niej, gromadząc informacje o Państwa urządzeniu i preferencjach (np. o Państwa urządzeniu i jego przeglądarce).

  

Jakim podmiotom przekazujemy dane które Państwa dotyczą?

 • w celu dostarczenia towarów handlowych przekazujemy Państwa dane firmom kurierskim takie jak: imię i  nazwisko i/lub nazwa firmy, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu komórkowego
 • korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu www.level4u.pl w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają.
 • korzystamy z pomocy partnerów w dziedzinie marketingu i reklamy, aby pokazać Panu/Pani bardziej dostosowane treści. Możemy również udostępniać dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Panu/Pani komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez INSIDE 09 Sp. z o.o.

 

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

W przypadku pytań odnośnie do danych osobowych, które Państwa dotyczą, mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem biuro@level4u.pl

 

Jak często aktualizujemy informacje o polityce prywatności?

Regularnie przeglądamy informacje o polityce prywatności i wprowadzamy do niej zmiany. Zapewnimy, aby najnowsza wersja była dostępna tutaj, możemy także Państwa bezpośrednio informować (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) w przypadku wprowadzenia znaczących zmian.